Adoptieprocedure en Voorwaarden

Adoptievoorwaarden

 

De adoptant zal de hond een goed en liefdevol thuis geven en zal de hond niet gebruiken om te fokken, jagen of te racen. De adoptant laat de hond niet gebruiken voor dierproeven of zakelijke doeleinden.

De adoptant zal er voor zorg dragen dat de hond alle nodige medische zorg krijgt alsmede de vaccinaties die nodig zijn voor het welzijn van de hond en zijn omgeving en dit te laten registreren in het hondenpaspoort.

De adoptant verplicht zich na overdracht van de hond tot het laten registreren van de aangebrachte chip op zijn/haar naam bij DOGID, website www.dogid.be of via je dierenarts.

De adoptant zal de hond de nodige verzorging en beweging geven en zal de hond laten verblijven en laten overnachten op een plek in overeenstemming met zijn/haar ras en grootte.

De honden die geadopteerd worden via Medisupport Vzw zijn gevaccineerd, gechipt en hebben een reisdocument/paspoort. De hond is getest op Leishmania, Erlichia en Filaria. De geadopteerde honden zijn, indien mogelijk, gesteriliseerd/gecastreerd voor ze naar België komen. Wanneer een hond, om welke reden dan ook, niet is gesteriliseerd/gecastreerd bij aankomst in België, dan is de adoptant dit verplicht te laten doen wanneer het medisch verantwoord is.

Medisupport is niet aansprakelijk voor de medische kosten die gemaakt worden na overdracht van de hond aan de adoptant in België.

Medisupport biedt nazorg aan de adoptant. De adoptant zal Medisupport op de hoogte houden van het welzijn van de hond.

De adoptant is zich ervan bewust dat het verboden is de hond aan derden af te staan of te verkopen zonder schriftelijke toestemming van Medisupport. Mocht het zo zijn dat de adoptant, door welke omstandigheden dan ook, afstand wil/moet doen van de hond, dan zal Medisupport zich inzetten voor herplaatsing. De adoptant zal tot het moment van herplaatsing zorg dragen voor de hond. Er kan geen aanspraak worden gemaakt op het retourneren van het betaalde adoptiegeld.

De adoptant brengt Medisupport op de hoogte van het overlijden van de hond. Euthanasie is alleen toegestaan indien er sprake is van ondraaglijk lijden.

Medisupport heeft het recht een huisbezoek te doen zowel voor als na de overdracht van de hond, en kan en mag de hond terug nemen zonder gerechtelijke tussenkomst en de adoptie overeenkomst ontbinden indien adoptant zich niet houdt aan de voorwaarden overeengekomen in deze overeenkomst.

De adoptant is verplicht zich in geval van verhuizing dit via een adreswijziging door te geven aan Medisupport.

Tot slot: De informatie over de hond is door Medisupport met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Hierbij is Medisupport grotendeels afhankelijk van de informatie die haar verstrekt wordt door de shelter waaruit de hond afkomstig is. Aan deze informatie kunnen op geen enkele manier rechten worden ontleend en Medisupport aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie.

 

Geen enkele mondelinge afspraak kan deze overeenkomst veranderen. Veranderingen moeten schriftelijk door Medisupport worden afgegeven indien het nodig om de tekst van een paragraaf van deze overeenkomst te veranderen. Geen enkele verandering in één of meer paragrafen heeft gevolgen voor andere paragrafen van deze overeenkomst.

Adoptieprocedure

 

Heeft u interesse in één van onze honden die op de adoptiepagina’s staan?

Dan kunt u een adoptieaanvraag doen via een aanvraagformulier, stuur ons een mailtje hiervoor naar conny.pierlot@telenenet.be . (Als u ons een bericht sturen zullen we binnen 24-uur beantwoorden, houdt u vooral uw SPAMbox in de gaten want onze mails belanden, helaas, nog wel eens daarin!)

Wanneer het aanvraagformulier is ingevuld kunnen wij al een eerste indruk krijgen van uw thuissituatie.

Daarna zal een van onze vrijwilligers contact met u opnemen om een afspraak te maken voor een huisbezoek. Tijdens dit huisbezoek worden alle zaken omtrent de adoptie besproken.

Het adoptieteam ontvangt van de vrijwilliger een kort verslag van het huisbezoek en het team zal een beslissing nemen over de adoptie. U wordt zo spoedig mogelijk van deze beslissing op de hoogte gebracht.

Wanneer de beslissing positief is wordt de shelter in Spanje hiervan op de hoogte gebracht en is de hond voor u gereserveerd. De hond wordt in Spanje reisklaar gemaakt: gevaccineerd, gecastreerd/gesteriliseerd (indien medisch verantwoord), gechipt en er vindt een laatste gezondheidscheck plaats.

Wij proberen vervolgens de hond zo spoedig mogelijk naar Nederland te laten komen. Wij kunnen echter niet vooraf zeggen wanneer u uw hond daadwerkelijk kunt verwachten. Voor het vervoer zijn wij immers afhankelijk van vluchtbegeleiders. Wij houden u uiteraard op de hoogte.

Het totaalbedrag van de adoptie bedraagt € 295,-  Voor honden ouder dan 8jaar € 250. Hierin zijn o.a. opgenomen de kosten voor het reisklaar maken van de hond, de kosten voor het op orde maken van het paspoort, castratie/sterilisatie en de kosten voor de vlucht naar België.

Op een adoptie van een hond via Medisupport zijn adoptievoorwaarden van toepassing.

Wanneer de hond bij u een gouden mand heeft gekregen bieden wij als stichting nazorg om alle voorkomende vragen te beantwoorden. In de adoptie-overeenkomst staat vermeld door wie de nazorg verzorgd wordt en u kunt met deze persoon te allen tijde contact opnemen voor hulp en vragen. De nazorg zal zelf ook regelmatig informeren hoe het gaat.

 

Medisupport Vzw gaat er vanuit dat we met het doorlopen van deze procedure de kans op een geslaagde adoptie zo groot mogelijk maken. Want dat is waar het om gaat; een geslaagde adoptie waarbij shelter, hond, adoptant en Medisupport Vzw tevreden zijn!

Carine Meyers, is in het team van Medisupport heel belangrijk. Ze helpt ons met ideeën, organiseren van evenementen, markten enz...  

Samen wordt er ook wat creatief samengewerkt met Carine.. een kleine duizendpoot met hart voor dieren en een geweldige inzet voor ons Team ! 

Hier op de foto samen met Tasha en Chupa !

Chupa is via Medisupport geadopteerd, en komt uit het asiel van Hada Huelva (Spanje).

 

Esmeralda Frederickx, zet zich in voor promotie en marketing ! 

Een geweldige dame, dat ook zeker niet mocht ontbreken in ons Team !!!! 

Jong en dynamisch, met een heldere blik ! 

Ook heeft Esmeralda een hondje via ons geadopteerd, Tina, en zijn komt ook uit het asiel van Hada Huelva (Spanje).

Yarrith Devos, verloofde van Esmeralda, heeft zich ook aangeboden om vrijwilliger te zijn, en opteerde voor de post van website-verantwoordelijke, wat wij met veel plezier aan hem doorgeven ! Onze site zal binnenkort een heel ander jasje krijgen ! 

Nancy Van Cauwenbergh onze sportieve vrijwilliger ! Stappen voor het goede doel ! Zij doet voor ons mee aan de dodentocht ! Wie haar wil steunen en motiveren om deze uit dodentocht 2019 uit te lopen ! Je kan haar sponsoren met een bedragje op onze rekening te storten: Medisupport Vzw -  BE38 143 0987819-72 - melding : dodentocht 2019 Nancy

Alvast Bedankt !!

Ook Wanda, Frans, Vincent en MT Print Factory - onze hoofdsponsor, zijn niet weg te cijferen ! Een geweldige bende met een hart voor Medisupport en Hada Huelva !! Dank jullie voor jullie steun !!!